Mẫu Soạn Thảo Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn Bất Động Sản.

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn Bất Động Sản Là hợp đồng được ký kết giữa 2 công ty đang hoạt động theo Pháp Luật Việt Nam và có khả năng tiếp thị, phân phối, môi giới bất động sản. Công Ty A là đơn vi F1 hoặc là đơn vị phân phối độc quyền dự án muốn tìm kiếm và hợp tác với một Công Ty B là đơn vị F2 và 2 công ty tiến hành với sự thương lượng và soạn thảo đưa ra một hợp đồng tư vấn dịch vụ với những điều khoản, phí và trách nhiệm của 2 bên được thể hiện rõ trong hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản.

Mẫu soạn thảo hợp đồng dịch vụ tư vấn Bất Động Sản mà Công Ty Landbig cung cấp là mẫu hợp đồng với những luật dân sự, luật thương mại và luật bất động sản mới nhất được quốc hội nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký thông qua. Nếu đơn vị của Bạn đang cần một mẫu soạn thảo hợp đồng thì đây là một mẫu chuẩn và tuyệt vời nhất cho sự lựa chọn hoàn hảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

------oOo------

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN

Số: ....../…../HĐDVTV/….

 • Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/ ký ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực  kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

 • (Click xem chi tiết Luật Dân Sự số 912015)

 • Căn cứ Luật  Thương mại số 36/2005QH11 ký ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005, có  hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006; (Click Xem Chi Tiết Luật Thương mại Số 36/2005QH11)

 • Căn cứ Luật Kinh doanh Bất động sản số 66 2014 13 ký ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015; (Click Xem Chi Tiết Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Số 61/2014)

 • Căn cứ vào  hợp đồng Môi giới Bất Động Sản số ….. ký ngày   (sau đây gọi là “Hợp Đồng số …….”); Phụ lục …. ký ngày ……… đính kèm hợp đồng môi giới Bất động sản số ……..; và các văn bản ký kết giữa Công ty Cổ phần Bất động sản A và Công ty Cổ phần Bất động sản B về việc phân phối sản phẩm là bất động sản thuộc Dự án C.

 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai Bên,

Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm …….., tại Công ty Cổ phần Bất động sản A, chúng tôi gồm:

 

BÊN A

:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN A

Địa chỉ

:

……………

Đại diện bởi

:

Ông …………

Chức danh: ……….

Tài khoản số

:

……………..

Mã số thuế

:

…………….

 

Điện thoại

:

…………….

Fax: …………….

Và,

 

BÊN B

:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN B

Địa chỉ

:

………………………………………………..

Đại diện bởi

:

Ông …………..

Chức danh: …………………..

Tài khoản số

:

……………………

Mã số thuế

:

………………………

Điện thoại

:

……………………….

Xét rằng:

(I).  Bên A là đơn vị phân phối chính thức các sản phẩm bất động sản thuộc Dự án C, Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là “Dự án) do Công ty Cổ phần Z làm Chủ đầu tư. Bên A có nhu cầu tìm một đối tác có năng lực, kinh nghiệm trong việc phân phối sản phẩm là bất động sản thuộc Dự án (sau đây gọi là “Sản Phẩm).

(II). Bên B là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam và có khả năng hợp tác về việc tiếp thị, môi giới và giới thiệu các thông tin về Dự án, tìm kiếm khách hàng đáp ứng các điều kiện của Bên A để tham gia đàm phán, ký các Hợp đồng và văn bản liên quan đến Dự án.

Sau khi trao đổi, thỏa thuận hai Bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn với các điều khoản, điều kiện được quy định dưới đây:

ĐIỀU 1 – CHỈ ĐỊNH VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC.

 1. Bên B đề nghị và Bên A đồng ý chỉ định Bên B là đơn vị tư vấn với hình thức tư vấn bán hàng không độc quyền cho Bên A trong việc tìm kiếm Khách hàng và giới thiệu các Sản Phẩm thuộc Dự Án do Công ty Cổ phần Z làm Chủ đầu tư.

 2. Bên B bằng trách nhiệm và chi phí của mình sẽ cung cấp các dịch vụ sau cho Bên A:

  1. Chủ động tìm kiếm, tiếp xúc, giới thiệu và cung cấp cho các Khách hàng các thông tin về Dự án và các sản phẩm Bất động sản của Dự  án;

  2. Tư vấn và giải đáp các yêu cầu của các Khách hàng liên quan đến các sản phẩm bất động sản của Chủ đầu tư nhằm xúc tiến việc ký kết Hợp đồng mua bán nhà ở hoặc các văn bản giao dịch khác đối với các sản phẩm Bất động sản giữa Khách hàng và Chủ đầu tư;

  3. Bên B với chi phí của mình sẽ chịu trách nhiệm chương trình quảng cáo, marketing chung cho toàn bộ Sản Phẩm của Dự Án trước và trong suốt thời  gian  thực hiện  Hợp đồng. Bên B phải tuyệt đối tuân thủ các chính sách  có liên quan đến quảng   cáo, marketing và khuyến mại  của Chủ đầu tư.  Nếu Bên B có  chính sách quảng cáo, marketing riêng thì phải được Bên A duyệt trước khi thực  hiện.

  4. Đối với việc tổ chức sự kiện, tư vấn, việc trang trí và quảng bá sự kiện mà do Bên     B đề xuất thực hiện phục vụ cho việc bán hàng của Bên B thì phải được các Bên thống nhất từ trước và phải tuân thủ theo mẫu thiết kế của Bên A đã duyệt. Chi phí cho các địa điểm tổ chức sự kiện tư vấn và việc trang trí, quảng cáo tại  các địa    điểm này sẽ do Bên B chi trả.

 3. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, Bên B phải tập trung mọi nguồn lực có thể và thời gian cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả tư vấn hỗ trợ cho Bên A ở mức độ cao nhất.

ĐIỀU 2 – GIÁ BÁN SẢN PHẨM VÀ GIAO DỊCH THÀNH CÔNG.

 1. Giá bán sản phẩm sẽ do Chủ đầu tư thông báo tại từng thời điểm, Bên B có nghĩa vụ tuân  thủ giá bản sản phẩm do Chủ đầu tư ban hành. Nếu Chủ đầu tư có sự điều chỉnh thì Bên A  sẽ thông báo cho Bên B bằng văn bản trước 03 (ba) ngày làm việc tính từ ngày áp dụng giá mới.

 2. Việc môi giới bán các sản phẩm Bất động sản được xem là “Môi Giới Thành Công” khi các điều kiện sau được đáp ứng:

  1. Khách hàng do Bên B tư vấn, môi giới ký kết Hợp đồng mua bán/ Thỏa thuận đặt cọc với Chủ đầu tư;

  2. Khách hàng đã thanh toán tiền đợt 1 theo quy định tại Hợp đồng mua bán/ Thỏa thuận đặt cọc nhà ở đã ký với Chủ đầu tư.

ĐIỀU 3 – PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

Các Bên thống nhất phí dịch vụ mà Bên B nhận được khi Môi Giới Thành Công và phương thức thanh toán sẽ được quy định chi tiết trong các Phụ lục đính kèm Hợp Đồng này. Đồng thời, trong suốt quá trình thực hiện Hợp Đồng, nếu Chủ đầu tư có bất kỳ sự điều chỉnh nào về mức phí, chỉ

tiêu thanh toán phí,... thì Các Bên sẽ cùng thỏa thuận để thống nhất việc điều chỉnh Phí dịch vụ, chỉ tiêu thanh toán và phương thức thanh toán.

ĐIỀU 4 – PHƯƠNG THỨC TƯ  VẤN.

 1. Khách hàng của Bên B có nhu cầu đến tham quan, tìm hiểu Dự Án thì Bên B phải có trách nhiệm đón tiếp, giới thiệu, thuyết minh về Dự án. Bên B có trách nhiệm tìm hiểu và cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin pháp lý về các Bất động sản hoặc dịch vụ Bất động sản tư vấn cho khách hàng. Bên A sẽ hỗ trợ Bên B trong việc tư vấn (nếu cần). Việc Bên B cung cấp các thông tin về dự án, sản phẩm cho Khách hàng phải đúng với nội dung do Chủ đầu tư cung cấp.

 2. Khách hàng do Bên B giới thiệu biết đến Dự Án (vợ hoặc chồng của khách hàng này cũng được xem là Khách hàng của Bên B). Việc xác nhận khách hàng sẽ được Bên A và Bên B đối chiếu khách hàng theo ngày theo biểu m u và quy trình đăng ký ưu tiên khách hàng do Bên A hướng d n. Ngay sau khi Bên B đăng ký Khách hàng, Bên A có trách nhiệm báo cho Bên B biết về việc trùng khách (nếu có); nếu không, thì Bên A bảo lưu quyền ưu tiên khách hàng cho Bên B trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng dịch vụ tư vấn này.

 3. Khi phát sinh giao dịch, Bên B thông báo cho Bên A và hướng d n Khách hàng thực hiện các thủ tục theo quy định của Chủ đầu tư. Bên B không được trực tiếp nhận tiền cọc của khách hàng. Bên B sẽ hướng d n Khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký mua và đặt cọc trực tiếp với Chủ đầu tư.

 4. Bên B có trách nhiệm hướng d n Khách hàng cho đến khi hoàn tất việc ký kết Hợp đồng mua bán sản phẩm Bất động sản và thanh toán đợt 1 theo Hợp đồng mua bán đã ký với Chủ đầu tư. Khi đó, Bên A sẽ xác nhận bằng văn bản giao dịch thành công với Bên B. Tài liệu này là cơ sở để hai Bên quyết toán Phí dịch vụ theo Hợp đồng này.

 5. Quản lý thông tin, số lượng sản phẩm chưa môi giới và môi giới thành công. Ngay sau khi môi giới thành công sản phẩm hoặc khi có yêu cầu của Bên A, Bên B phải có nghĩa vụ cung cấp ngay thông tin, số lượng sản phẩm cho Bên A.

ĐIỀU 5 – HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN.

 1. Bên B tự bỏ kinh phí cho hoạt động tư vấn trong suốt thời gian đảm nhận việc tư vấn.

 2. Bên B sẽ xây dựng các kênh tư vấn, đưa sản phẩm vào hệ thống tư vấn ở các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống.

  1. Căn cứ vào đánh giá và phân tích, để đảm bảo đúng tiến độ tư vấn đã cam kết, Bên B quyết định chi phí cho hoạt động tư vấn của mình.

  2. Bên B có thể kết hợp với Bên A làm Marketing. Bộ phận Marketing của Bên A sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá, tổ chức các sự kiện, viết bài giới thiệu, nhận định trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm quảng bá Dự án và thương hiệu chủ đầu tư và  Dự Án đến với công chúng.

 3. Ngoài mục đích quảng cáo để tư vấn được sản phẩm thì quảng cáo tiếp thị phải tuân thủ  theo nguyên tắc: “Phải thể hiện sản phẩm, thương hiệu của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn độc quyền, phải đặt uy tín của chủ đầu tư lên hàng đầu, các quảng cáo trên truyền hình, panol ngoài trời, brochure, PR đều kết hợp giới thiệu về chủ đầu tư và đơn vị tư vấn độc quyền”.

 4. Bên B chịu trách nhiệm lên kế hoạch tư vấn theo đúng tiến độ đã cam kết với Bên A trong khoảng thời gian theo kế hoạch.

 5. Bên A cùng phối hợp với Bên B tổ chức các sự kiện như họp báo, công bố dự án.

 6. Phối hợp hoạt động quảng cáo, marketing giữa hai đơn vị để đạt hiệu quả cáo.

 7. Bên B được quyền lập các kênh tư vấn bằng việc phân bổ cho các đơn vị trong hệ thống tổ chức của Công ty và hợp tác tư vấn với các đơn vị tư vấn thứ cấp nhưng phải thông báo bằng văn bản cho Bên A trước khi ký.

 8. Bên A sẽ cung cấp cho Bên B các thông tin cần thiết liên quan đến việc tư vấn Dự Án (hồ  sơ pháp lý, tiến độ xây dựng dự án…).

ĐIỀU 6 - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A.

 1. Cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, tài liệu, bản đồ, hình ảnh minh họa, và các tài liệu bán hàng cần thiết cho Bên B. Bên A chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, văn bản, hình ảnh đã cung cấp cho Bên B.

 2. Yêu cầu Bên B phải tuân thủ quy trình tư vấn, tiếp thị, quảng cáo Dự án, sản phẩm do Chủ đầu tư ban hành sau khi Bên A thông báo tới Bên B;

 3. Yêu cầu Bên B phải tuân thủ các quy tắc, quy định và hướng d n do Chủ đầu tư ban hành từng thời điểm sau khi được Bên A thông báo tới Bên B;

 4. Yêu cầu Bên B tuân thủ chính sách giá bán Sản phẩm, chương trình khuyến mại, hậu mãi và các chính sách bán hàng khác của Chủ đầu tư sau khi Bên A thông báo tới Bên B;

 5. Thông báo cho Bên B các thông tin liên quan tiến độ xây dựng hoặc các vấn đề liên quan đến Dự Án đều phải bằng văn bản và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin mà Bên A cung cấp.

 6. Không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào của Bên B và các Bên liên quan mà Bên B liên kết, giao dịch, liên hệ liên quan đến sản phẩm, Dự án hoặc nội dung của Hợp đồng này.

Click Xem Thêm Chi Tiết Và Dowload Mẫu.

 

Đối Tác Khách Hàng

Lựa chọn sản phẩm có pháp lý rõ ràng là khởi đầu cho sự hợp tác lâu dài.

Hỗ Trợ Trực Tuyến

 • Trần Long Phi

  0903111365
Bất Động Sản Landbig

Mẫu Soạn Thảo Hợp Đồng Tư Vấn Dịch Vụ Bất Động Sản

Mẫu Soạn Thảo Hợp Đồng Tư Vấn Dịch Vụ Bất Động Sản

Mẫu Soạn Thảo Hợp Đồng Tư Vấn Dịch Vụ Bất Động Sản